Britishpidya دایره المعارفی درباره بریتانیا به 14 زبان است. این با یک رابط کاربر پسند طراحی شده است، که پیمایش در محتوا و یافتن اطلاعات مورد نظرتان را آسان می کند.

Britishpidya که اقتصاد، شهرها، تاریخ و فرهنگ را پوشش می دهد، راهنمای جامعی را برای هر کسی که علاقه مند به دانستن اطلاعات در مورد بریتانیا است، ارائه می دهد.

به عنوان بخشی از Pidya ، Britishpidya متعهد است که دانش خود را در مورد بریتانیا به همه به زبان خود گسترش دهد.

Britishpidya