UK-Parliament
|

درک پارلمان بریتانیا

درباره پارلمان بریتانیا: نقش، ساختار و وظایف کلیدی آن بیاموزید. درک کنید که قوانین چگونه وضع می شوند و نمایندگان مجلس چگونه نمایندگان رای دهندگان را نمایندگی می کنند.

آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه تصمیماتی در بریتانیا گرفته می شود که روزانه میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد؟ خوب، پاسخ در پارلمان بریتانیا نهفته است. این مرکز کانون سیاست بریتانیا است، جایی که اعضای پارلمان گرد هم می آیند تا با هم بحث کنند و قوانینی را تصویب کنند که آینده کشور را شکل می دهد. اما پارلمان انگلستان دقیقاً چیست و چگونه کار می کند؟ این چیزی است که در این پست خواهیم آموخت

پارلمان بریتانیا

تاریخچه مختصری از پارلمان بریتانیا

خاستگاه مجلس

ریشه‌های پارلمان بریتانیا به اوایل قرن سیزدهم بازمی‌گردد، زمانی که شاه جان در سال 1215 با Magna Carta موافقت کرد. این سند قدرت سلطنت را محدود می‌کرد و این اصل را ایجاد می‌کرد که پادشاه باید طبق قانون حکومت کند. با گذشت زمان، نیاز پادشاه به مشورت با نمایندگان مردم افزایش یافت و منجر به تشکیل مجلسی شد که امروز می شناسیم.

توسعه دموکراسی پارلمانی

پارلمان بریتانیا در طول قرن ها به طور قابل توجهی تکامل یافته است. تکرارهای اولیه عمدتاً شامل شورای پادشاه بود که شامل بارون ها و رهبران کلیسا بود. اولین پارلمان انگلیس، شامل نمایندگان مردم عادی (معروف به بورگس)، توسط پادشاه ادوارد اول در سال 1295 احضار شد. با یک سری اصلاحات و رویدادها، مانند انقلاب شکوهمند 1688، پارلمان بریتانیا به یک مجلس دموکراتیک تر تبدیل شد. نهادی با سلطنت مشروطه در هسته آن.

ساختار پارلمان بریتانیا

پارلمان بریتانیا یک نهاد دو مجلسی است که از دو مجلس – مجلس عوام و مجلس اعیان – و سلطنت تشکیل شده است.

فرمانروای مطلق

پادشاه، پادشاه فعلی چارلز سوم، نقشی نمادین در عملکرد پارلمان دارد. پادشاه رسماً پارلمان را باز می کند و منحل می کند و به لوایح تصویب شده توسط هر دو مجلس موافقت سلطنتی می دهد و آنها را به قانون تبدیل می کند.

مجلس عوام

مجلس عوام، مجلس سفلی پارلمان بریتانیا است و بیشترین قدرت قانونگذاری را در اختیار دارد. این شامل 650 نماینده منتخب پارلمان (MPs) است که از حوزه های انتخابیه در سراسر بریتانیا نمایندگی می کنند.

نقش نمایندگان مجلس

Similar Posts