آیفون در لیست قیمت انگلستان | قیمت ها به پوند پوند یورو یورو | دلار دلار | (به روز شده در نوامبر 2023)

لیست قیمت کامل آیفون‌ها در بریتانیا که در نوامبر 2023 به‌روزرسانی شد، شامل قیمت‌های پوند پوند، یورو یورو و دلار آمریکا.

این لیست آخرین مدل آیفون را که در حال نوشتن است، یعنی آیفون 15 پرو مکس را پوشش می‌دهد و به مدل‌های دیگر آیفون تا آیفون 12 مینی کاهش می‌یابد.

آیفون در لیست قیمت انگلستان | قیمت ها به پوند پوند یورو یورو دلار آمریکا

Apple آیفون 15 پرو مکس

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 15 Pro Max1,478 پوند1,698.44یورو 1,791.42 دلار

Apple آیفون 15 پرو

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 15 Pro1,247 پوند1,431.14یورو 1,511.80 دلار

Apple آیفون 15 پلاس

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple آیفون 15 پلاس832 پوند955.42یورو 1009.17 دلار

Apple آیفون 15

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
آیفون 15 Apple732 پوند840.20 یورو887.70 دلار

Apple آیفون 14 پرو مکس

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 14 Pro Max1,201 پوند1,378.49یورو 1,455.97 دلار

Apple آیفون 14 پرو

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 14 Pro1,124 پوند1,289.15یورو 1,362.66 دلار

Apple آیفون 14 پلاس

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 14 Plus770 پوند883.93یورو 933.76 دلار

Apple آیفون 14

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple آیفون 14693 پوند795.40یورو 840.52 دلار

Apple آیفون 13 پرو مکس

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 13 Pro Max1,255 پوند1,440.45یورو 1,520.05 دلار

Apple آیفون 13 پرو

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 13 Pro1,124 پوند1,289.15یورو 1,362.66 دلار

Apple آیفون 13

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple آیفون 13835 پوند958.04یورو 1012.05 دلار

Apple آیفون 13 مینی

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 13 Mini732 پوند840.20یورو 887.70 دلار

Apple آیفون 12 پرو مکس

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 12 Pro Max1232 پوند1413.43 یورو1493.94 دلار

Apple آیفون 12 پرو

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 12 Pro1,209 پوند1,386.39یورو 1,465.40 دلار

Apple آیفون 12

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
آیفون 12 Apple824 پوند945.96یورو 1000.17 دلار

Apple آیفون 12 مینی

قیمت
محصول(GBP)قیمت (یورو)قیمت (USD)
Apple iPhone 12 Mini716 پوند821.51یورو 868.15 دلار

نوشته‌های مشابه