Skip to content

הִיסטוֹרִיָה

Vikings in Britain

ויקינגים בבריטניה .. אנגליה, אירלנד, סקוטלנד ווילס 2022

  • by

ויקינגים בבריטניה הותירו חותם חשוב מאוד על ההיסטוריה הבריטית שהשפיעה במידה רבה על בריטניה מבחינה תרבותית ולשונית. בפוסט זה, נדבר על ההיסטוריה של הוויקינגים בבריטניה,… Read More »ויקינגים בבריטניה .. אנגליה, אירלנד, סקוטלנד ווילס 2022