Skip to content

תקופת הוויקינגים בבריטניה

Vikings in Britain

ויקינגים בבריטניה .. אנגליה, אירלנד, סקוטלנד ווילס 2023

ויקינגים בבריטניה הותירו חותם חשוב מאוד על ההיסטוריה הבריטית שהשפיעה במידה רבה על בריטניה מבחינה תרבותית ולשונית. בפוסט זה, נדבר על ההיסטוריה של הוויקינגים בבריטניה, וכיצד הם התבססו ושגשגו. על ויקינגים בבריטניה פלישת הוויקינגים לבריטניה… Read More »ויקינגים בבריטניה .. אנגליה, אירלנד, סקוטלנד ווילס 2023